شارژ مستقیم

ایستادن اجبار کوه بود ، رفتن سرنوشت آب ، افتادن تقدیر برگ و صبر پاداش آدمی ، پس بی هیچ پاداشی حراج محبت می کنیم که همه ی ما خاطره ایم !

عهد کن یارم بمانی تا قیامت ، ای رها / اولین و آخرین عشقم بمانی ، با وفا / کلبه ای با هم بسازیم با ستونی استوار / گر کنارم تو نباشی بیقرارم ، بیقرار .

بی هیچ دلیلی "بیادت هستم" تا نقض کنم قانونی را که علت می طلبد .

شاد بودن بهترین انتقامیست که میتوان از لحظات سخت زندگی گرفت ، تمام لحظه هایت سرشار از شادی باد .

از عجایب عشق همین است : تنها همان آغوش آرامت می کند که دلت را به درد می آورد .

خدایا آنچنان غرق دریای غربتمان نکن که به هر خاشاک عاطفه ای دست دراز کنیم .

خانواده دختر : آقا پسر چیکاره هستن ؟
خانواده پسر : تو شرکت پاکسان کار میکنن
خانواده دختر : دقیقا اونجا چیکار میکنن ؟
خانواده پسر : به سلامت خانواده می اندیشد

پروانه شدم تا که چو پروانه بمیرم / با یاد تو در گوشه ی میخانه بمیرم / پروانه شدم تا هدف عشق بپویم / آنگاه ببین تا چه غریبانه بمیرم .

/ 0 نظر / 37 بازدید